martes, diciembre 07, 2010

Balbuceos 01

¡Babaaaaaa blaaaaaah! Prrrssrrrrs... Blaaaaa... Buuuuuuuuhhh Buuuuuuuuuuuh...
Mmmmmm moooooo mmmmmmm mooooooo...
Blababaaaaabeeeebe brrrrrrrrs
Brrrrrrrrrsss

¡En serio!

No hay comentarios: